Studio za dizajn i pripremu

Godine 2002 i 2003.. formira se odelenje za dizajn i pripremu, kako bi ponuda ka korisniku bila što potpunija. Studio za pripremu i dizajn sa troje stalno zaposlenih, 7 računara, više štampača i skenera i osvetljivačem za film zadovoljava skoro svaki normalni upit u domenu dizajna i pripreme za štampu.

AGFA ACCUSET 800+Studio za pripremu i dizajn raspolaže sa opremon.za komletan dizajn i prelom uključujući i osvetljavanje filmova na osvetljivaču AGFA AccuSet 800+ sa PS 3 ripom.


Našem odeljenje za grafičku pripremu i dizajn može završiti sve poslove koji su Vam neophodni i potrebni da kvalitetno i povoljno realizujete Vaše zahteve i ideje za sve publikacije koje nameravate da izdate ili štampate.

Počev od unosa teksta i optičkog prepoznavanja (OCR) teksta, do skeniranja originala na ravnim skenerima do A3+ veličine sa softverom Silver Fast. Skeniranje slajdova. Obrada i čišćenje skeniranih slika. Korekture i lekture teksta, prevoda na engleski i ruski jezik i prevoda sa engleskog i ruskog jezika.

Kompletan dizajn i priprenu za štampu za sve vrste publikacija: kataloge, monografije, rečnike, plakate, lifete, knjige, udžbenike, itd…

Osvetljavanje grafičkih filmova na osvetljivaču sa unutrašnjim bubnjem (nema razvlačenja filma) AGFA AccuSet 800+ sa Agfa Apoge PS3 RIP-om. Rezolucije 2400 dpi, linijature 150 lpi širine 355 mm i dužine 2000mm.

Radimo pripremu za sve vrste štampe: ofset, digitalnu, sito, tampon, zlatotisk, blindruk …


BeoSing logo