Inokonsalting

Poslednje dve godine Beosing počinje aktivnu saradnju sa više preduzeća iz Italije. U partnerskom odnosu sa advokatskom kancelarijom Avakumović iz Milana aktivno organizuje „Ekonomske misije“ u Italiju i Italijanskih preduzeća u Srbiji. Sarađujemo na organizaciji sajmova, kako u Italiji tako i u Srbiji a aktivno zastupamo dve velike i perspektivne Italijanske firme:

GASPEROTI (jedan od najvećih svetskih proizvođača sigurnosnih vrata)

GASPEROTI –

Svetski lider u oblasti sigurnosnih i blindiranih vrata.


ROVERPLASTIC Propulzivnu fabriku u progresivnom usponu proizvođača roletni, dihtunga za drvenu građevinsku stolariju i vlasnika patenta za ugradnju vrata i prozora „Roverblok“.

Sa preduzećem Avadukt iz Beograda učestvuje na sajmu nameštaja u Beogradu a reklamne uzorke Italijanskih proizvođača mogu se pogledati u izložbenom prostoru preduzeća „Igumanov“ u Beogradu.

Iako nova delatnost inokolsanting sve uspešnije postaje jedna od osnovnih strateških aspiracija našeg preduzeća.


BeoSing logo