Štampa i grafička dorada

Posle 1999. i bombardovanja Srbije menjamo poslovnu politiku i prebacujemo se na sektor izdavačko-grafičke delatnosti, marketinške obrade tržišta i globalne prezentacije privrednih subjekata na tržištu.

2001 i 2002 god. se formira štamparija u okviru preduzeća sa svim neophodnim tehničkim preduslovima za kvalitetan nastup na tržištu: 3. ofset mašine, šivačica, savijačica, bigerica, nož, kopir ram, mašina za plastifikaciju, prese i ostala potrebna oprema za kompletiranje usluge štampe.

Risograf EZ 570Godine 2010. mašinski park štamparije se povećava tako da sada raspolaže sa novom mašinom za brzu i ekonomičnu štampu malih tiraža a3+ formata RISO EZ 570. Ova mašina može štampati na materijalima gramature 40–210 i formata 90mmX50mm do 310mmX450mm. Brzina štampe ide od 60–130 otisaka u minuti. Sa ovom mašinom uspevamo da bilo koji poao malog tiraža možemo uraditi za dva radna dana (brošure, skripre, doktorski, magistarski i ostali radovi, itd.).

heidelberg-sormNabavljanjem B2 mašine

 

HEILDEBERG SORM kapacitet štampe je značajno uvećan.

 


Uz podršku 3 ofset mašiniste i 5 stručnih knjigovezaca kako bi proces proizvodnje zaokružili. Beosing je odštampao preko više hiljada knjiga i nebrojen broj lifleta, brošura i kataloga reklamnog sadržaja.

Oni koji nas poznaju su nam najbolja preporuka za budućnost.


BeoSing logo