Ručna grafička dorada

Pored klasične i industrijske grafičke dorade našim klijentima pružamo usluge i za sve vrste ručne garafičke dorade i kod najsloženijih i najzahtevnijih poslova reparacije, restauravije poveza i prepovezivanja arhivskih i bibliotečkih fondova.

 

Grafička dorada

Beosing raspolaže velikim kadrovskim i mašinskim kapacitetom grafičke dorade. Sve vrste grafičke dorade možete završiti kod nas:

  • izrada svih vrsta brošura i knjiga
  • izrada svih vrsta blokova
  • prepovezivanje brošura i knjiga
  • izrada tvrdog i polutvrdog poveza
  • izrada patent protokola
  • ručna i mašinska pozlata knjiga
  • mašinsko i ručno šivenje

AGFA ACCUSET 800+Predvođeni vodećim knjigovescem grafičkim inžinjerom Makarijem i njegovim asistetntima i najsloženiji i najzahtevniji poslovi za nas su luk i voda.

Na slici detalj reparacije, restauracije i prepovezivanja službenih novina za Arhiv narodne banke Srbije.BeoSing logo