EDICIJA PRAVOM KROZ PRAKSU:

Uvek aktuelne pravne teme,

  • Trgovina ljudima
  • Pranje novca
  • Organizovane kriminalne grupe
  • Pomilovanje u teoriji i praksi
  • Kriminalistička operativa, udžbenik Dragana Manojlovića
  • Pomilovanje u teoriji i praksi
  • trgovina ljudima
  • Pranje novca

Edicija Pravom kroz praksu

Organizovane kriminalne grupeОрганизоване криминалне групе

Autor:

mr Dragan Manojlović

Obim

318

Format

B5

God. izdanja

2005

Povez

tvrd, šiveno

Cena

750,00 Din

У књизи је са различитих аспеката и детаљно обрађен феномен организована криминална група. Дат је осврт на историјски настанак, различита схватања и одређења у земљи и иностранству, доминантан тип, карактеристике, облици криминалне делатности, облици сарадње, индикатори, компаративни приказ феномена организована криминална група у неким земљама у свету.


Trgovina ljudimaТрговина људима

Autor:

mr Saša Mijalković

Obim

315

Format

B5

God. izdanja

2005

Povez

tvrd, šiveno

Cena

750,00 Din

Квалитет књиге огледа се у мноштву информација и података које аутор нуди о појму, генези, појавним облицима и механизмима деловања организованих криминалних група у области трговине људима. Поменути безбедносни феномен означава се и као социолошки, социопатолошки, медицински, етички, религијски, правни, криминалистички и криминолошки проблем индивидуа, група, али и народа, државе и међународне заједнице.

Pomilovanje u teoriji i praksiПомиловање у теорији и пракси

Autor:

mr Predrag Blagojević

Obim

200

Format

B5

God. izdanja

2005

Povez

tvrd, šiveno

Cena

600,00 Din

Аутор у овом раду даје теоријску анализу института помиловања у нашем праву и разматра низ важних питања која се у вези са применом овог института постављају. Аутор је успешно обрадио ову значајну проблематику са теоријског и практичног гледишта, анализирајући поједина питања и указујући на своје ставове о њима и тиме дао добар преглед ове сложене проблематике и указао на путеве решавања појединих питања која се у вези са тим постављају.


Pranje novcaПРАЊЕ НОВЦА

Autor:

mr Saša Mijalković

Obim

315

Format

B5

God. izdanja

2005

Povez

tvrd, šiveno

Cena

750,00 Din

Аутор на један јасан, разумљив и систематичан начин излаже садржаје који се односе на појам и начине прања новца, кривичноправна обележја и методе супротстављања прању новца, укључујући и међународну сарадњу. Прање новца, као криминална појава, све је присутнија и њен пораст је у узрочној повезаности са развојем организованог криминалитета који настоји да на тај начин легализује криминалом зарађени новац, што све говори о значају и актуелности овог рада, који има своју, не само теоријску, него и практичну примену.

Kriminalistička operativaKriminalistička operativa

Autor:

mr Dragan Manojlović

Obim

434

Format

B5

God. izdanja

2010

Povez

broš

Cena

1500,00 Din

U ovoj knjizi obrađen je opšti koncept kriminalističke operative i operativnog rada koji se danas koristi u svetu za upravljanje i realizaciju operativnih aktivnosti (operacija, i dr.).

Ovaj koncept je razvijen prema nekim autorima pre više vekova, prilikom realizacije operativnih projekata i danas se koristi širom sveta, kao veoma pogodno organizaciono-upravljačko sredstvo koje omogućava efikasnu realizaciju raznovrsnih kriminalističkih operacija, odnosno omogućava da se kriminalistički projekat realizuje u traženom kvalitetu, u planiranom vremenu i sa planiranim resursima.

Kriminalistička operativa predstavlja naučno zasnovan i u praksi proveren koncept kojim se-uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije, planiranja, vođenja i kontrole, vrši racionalno usklađivanje potrebnih resursa i koordinacija aktivnosti da bi se kriminalistički projekat realizovao na najbolji način.

U knjizi su prikazani osnovni teorijski elementi jednog opšteg koncepta operativnog rada, i mogućnosti primene koncepta u praksi, uz korišćenje šireg skupa organizacionih i operativnih metoda. Treba pomenuti da je ovo prvo izdanje, prva knjiga u našoj teoriji, a da nije zasnovana na tradicionalnom konceptu policije i represivnom radu, obaveštajnom radu koji je bio rezervisan samo za službe bezbednosti iz vremena revolucija, već na prepoznavanju pojava u začetku i njihovoj prevenciji.

Prva | Prethodna | Sledeća | Zadnja


BeoSing logo