Šahovska Web Prodavnica

Septembra 2015. godine puštena je u rad web prodavnica knjiga.Šahovska prodavnica Beosing

Link


Web Knjižara – Prodavnica Knjiga

Septembra 2015. godine puštena je u rad web prodavnica knjiga. Prodavnica knjiga Beosing

Link


Mala šahovska biblioteka (MŠB)

Šah kao nauka, stvaralaštvo i majstorstvo – MŠB 21

Autor:

B. A. Zlotnik

Obim

96

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

880,00 Din

Lekcije sa šahovske katedre pri sportskoj akademiji u Moskvi poznatog pedagoga metodičara i trenera B. A. Zlotnika. Namenjena je kvalifikovanim šahistima koji žele dalje da se usavršavaju.


REMI! – MŠB 22

Autor:

L. Verhovski

Obim

92

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Različiti vidovi remija i načini ostvarivanja i postizanja rezultata sa pozicijama iz prakse.


Napad na daminom krilu – MŠB 23

Autor:

B. Šašin

Obim

88

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Strategijski problemi igre na daminom krilu sa originalnim primerima klasičnog nasleđa i savremene prakse. Namenjena šahistima – praktičarima koji žele da usavrše razumevanje i načine realizacije napada na daminom krilu.

Gambit – MŠB 24

Autor:

M. M. Judovič

Obim

96

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Knjiga je posvećena složenim i oštrim otvaranjima (gambitima). Primeri osvajanja prostora i dobitka tempa, harmoničnog razvoja figura i pripreme napada. Namenjena šahistima koji žele da usavrše razumevanje i tretiranje ovih složenih otvaranja.


Laboratorija šahiste – MŠB 25

Autor:

A. S. Suetin

Obim

80

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Knjiga je namenjena šahistima – praktičarima. Autor, poznati velemajstor, priča o svom iskustvu u radu na izučavanju različitih stadijuma partije i tipova pozicije. Preporuke autora su maksimalno prilagođene zahtevima šahovske prakse i imaju za cilj da pomognu usavršavanje šahiste.


O psihologiji šahovskog stvaralaštva – MŠB 26

Autor:

N. V. Krogijus

Obim

96

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Autor izlaže tipske karakteristike mišljenja i pažnje u šahovskoj borbi. Materijal iz knjige će pomoći šahistima da potpunije sagledaju slabe i jake strane svoje igre i bolje organizuju pripreme.

VEŠTINA ODBRANE – MŠB 27

Autor:

I. Gornjak

Obim

108

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Knjiga je posvećena temi odbrane u šahovskoj igri i na konkretnim primerima razmatra njenu strategiju i taktiku. Autor posvećuje određenu pažnju psihologiji odbrane, objašnjavajući razmatrane probleme iz više uglova. Namenjena je šahistima koji žele da usavrše tehniku odbrane.


RAZMENA U ZAVRŠNICI – MŠB 28

Autor:

G. E. Nesis

Obim

84

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Knjiga razmatra problem uprošćavanja pozicije u završnom stadijumu partije sa preduslovima izmene, kao instrumenta za realizaciju prednosti ili za neutralizaciju prednosti jače strane. Namenjena svim šahistima koji žele da usavrše tehniku pravilnih izmena u završnici.


NEEKVIVALENTNE IZMENE – MŠB 29

Autori:

G. E. Nesis,
L. E. Šulman

Obim

84

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

U knjizi se istražuje nova tema neekvivalentna izmena. Autori su sistematizovali izmene, različite po tehničkoj postavci i strategijskim zadacima na osnovu nestandardnog odnosa materijala, koji nastaje kao posledica takvih izmena. Namenjena je šahistima koji žele da usavrše i prodube razumevanje neekvivalentnih izmena.

TEORIJA I PRAKSA ŠAHOVSKE IGRE – MŠB 30

Autor:

J. B. Estrin

Obim

184

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

U knjizi je uopšteno iskustvo sovjetske šahovske škole, prikazani metodi pripreme za turnire, izložene naučno pedagoške i metodičke preporuke bivših svetskih šampiona Kapablanke, Aljehina, Botvinika, Karpova, a takođe i drugih istaknutih šahista.


SADEJSTVO TEŠKIH FIGURA – MŠB 31

Autor:

J. B. Damski

Obim

154

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Jedan od osnovnih šahovskih principa je sadejstvo figura. Posebno mesto u različitim oblicima sadejstva figura ima sadejstvo dame i topa. Upravo od njihovog usklađenog delovanja zavisi sudbina partije. Autor na mnogobrojnim primerima analizira najtipičnije slučajeve sadejstva teških figura. Knjiga je namenjena svim kvalifikovanim šahistima.


ŠAHOVSKA STRATEGIJA – MŠB 32

Autor:

A. N. Koblenc

Obim

148

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

880,00 Din

Prikaz bogatog nastavničkog iskustva autora sa metodikom shvatanja strategije u šahovskoj partiji i prikazom taktike sa pozicionom igrom. Knjiga sadrži veliki broj primera za samostalni rad. Namenjena je šahovskim trenerima i šahistima koji žele da usavrše rešavanje strateških problema i razviju naviku za samostalan stvaralački rad.

POZICIONA ŽRTVA – MŠB 33

Autor:

P. E. Kondratjev

Obim

108

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Knjiga predstavlja pokušaj da se objasni jedna od najinteresantnijih šahovskih tema. Na mnogobrojnim primerima stvaralaštva savremenih velemajstora i majstora, i primerima iz klasičnog nasleđa, autor objašnjava ulogu pozicione žrtve u šahovskoj partiji.


KONTRANAPAD – MŠB 34

Autor:

J. V. Damski

Obim

68

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Knjiga otkriva smisao kontranapada, trenutke prelaza iz odbrane u napad i različito vođenje kontranapada. Danas je kontranapad, zajedno sa odbranom, ravnopravan način vođenja borbe. Ponekad su čitavi sistemi otvaranja, šeme i varijante zasnovane upravo na ovoj ideji. Kontranapad je osnovno oružje crnog.


METODI ŠAHOVSKE BORBE – MŠB 35

Autor:

A. S. Volčok

Obim

108

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

440,00 Din

Poznati međunarodni majstor govori o tipičnim planovima, karakterističnim principima i načinima strategije napada, odbrane i manevrisanja. Navedeni primeri iz prakse koji ilustruju razne teorijske pozicije i zaključke. Namenjena je trenerima i kvalifikovanim šahistima.

ŽRTVA DAME – MŠB 36

Autor:

V. Nejštad

Obim

208

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

440,00 Din

Knjiga je posvećena kombinacijama sa žrtvom dame. Namenjena je za praktično usavršavanje, a istovremeno razotkriva čitaocima estetsku stranu šaha, sadrži dosta remek dela kombinacionog majstorstva – klasičnog i savremenog.


OCENA POZICIJE – MŠB 37

Autor:

A. V. Lisenko

Obim

88

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Knjiga obrađuje složenu temu ocene pozicije i metodološki otkriva različite elemente koji na nju utiču. Problem ocene pozicije je jedan od najsloženijih zadataka šahiste u partiji, jer od pravilne ocene zavisi i izbor odgovarajućeg plana igre. Namenjena je kvalifikovanim šahistima


IGRAJTE DOPISNI ŠAH – MŠB 38

Autor:

M. J. Arhangelski

Obim

92

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

275,00 Din

Knjiga obrađuje pravila igre dopisnog šaha i praktične primere iz dopisnih partija. Poseban akcenat je stavljen na pripremu otvaranja za dopisnu partiju. Dopisni šah pomaže da se usavrši veština analize, što je pokazano na primerima izabranih partija, odigranih na dopisnim turnirima.

ŠAHOVSKE MINIJATURE – MŠB 39

Autor:

A. J. Rojzman

Obim

300

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

660,00 Din

Knjiga obrađuje kratke šahovske partije („Minijature“) igrane u otvorenim, poluotvorenim i zatvorenim otvaranjima. Odlikuju se oštrom igrom i najrazličitijim tipovima kombinacija. Namenjena svim šahistima.


OTVARANJE I SREDIŠNJICA – MŠB 40

Autor:

A. S. Suetin

Obim

240

Format

A5

God. izdanja

2005

Povez

broširan

Cena

440,00 Din

Najvažniji strategijski problemi savremenih otvaranja sa središnjicom, tipične strukture koje nastaju u otvaranju i pri izboru plana u središnjici, problemi izučavanja teorije otvaranja. Namenjena kvalifikovanim šahistima i trenerima.


Prva | Prethodna | Sledeća | Zadnja

Početna | Izdavaštvo | Dizajn i priprema | Štampa i dorada | Šahovska oprema | Knjižara Kaisa | Ino konsalting | Kontakt

© Copyright Beosing 2011.

BeoSing logo