Energetska efikasnost

Važnost zaštite prozorskog okna

Energetska efikasnost građevinskih objekata i ambijentalna održivost su pitanja od velike aktuelnosti, koja pobuđuju mnoga interesovanja, kako u normativnom pogledu tako i u svakom drugom. Kada se ima u vidu da je malo manje nego polovina svetske energetske potrošnje rezervisana za stambene i ekonomske objekte postaje još očiglednije zbogčegajetointeresovanjeutako velikom porastu..

Opšte je poznato da se ispravnim korišćenjem sunčeve svetlosti može doći do velikih energetskih ušteda kako sa stanovišta potreba letnje klimatizacije tako i sa stanovišta zimskog zagrevanja raznih prostor.

U tom smislu zatvaranje prozorskog okna dobija dodatno važnu ulogu, reklo bi se fundamentalnu: ono zimi, tokom dana dozvoljava svetlosti da uđe skupljajući (skladišteći) sunčevu energiju, tokom noći, kada je okno zatvoreno, štiti stolariju od hladnoće; tokom letnjih dana, kada je ostavljeno zatvoreno, zadržava nižu unutrašnju temperaturu. Važnost ovih sistema je priznata i na normativnom nivou koji se zalaže (afirmiše, propisuje) za obavezu prema kojoj svi objekti veće površine od 1.000 m2 moraju da pose-duju odgovarajuću dokumentaciju energetske efikasnosti (kod nas se u doglednom vremenu očekuje obavezno posedovanje „Energetskog pasoša" za sve građevinske objekte). Iz svih navedenih razloga obavila se jedna studija (ispitivanje), pri čemu je korišćen softver koji je podra-zumevao da svi gotovi proizvodi ugrađeni u objekte moraju zadovoljavati zahteve standarda UNI EN ISO 10077-2, koja je imala za cilj da kvantifikuje termičke karakteristike raznih sistema zatvaranja prozorskog okna kao što su PVC i alumini-jumske roletne i drugi tipovi zaštite od sunca.

Obavljene su različite probe pri čemu je korišćena stolarija od drveta opremljena vetro-komorama sa toplotnom propustljivošću koja odgovara zahtevima standarda koji važe za klimatsku zonu F koja je najoštrija. Tabela ispod pokazuje ostvarene rezultate kako u odnosu na toplotnu propustljivost tako i u odnosu na unutrašnju temperaturu (T).

TIPOLOGIJA
U [W/m2K]
Ti min [°C]
Odsustvo zaštite
1,31
13,0
Zaštitni zastori
1,17
13,9
Roletne od aluminijuma
1,04
14,5
Roletne od PVC
0,93
15,4

Spoljni uslovi:

Spoljna T=-10°C Unutrašnja T=+20°C

Kao što se primećuje, prisustvo nekog sistema zaštite prozorskog okna redukuje toplotnu propustljivost čak do 30% uz povećanje unutrašnje minimalne temperature za preko 2°C što može biti odlučujuće u sprečavanju stvaranja kondenzacije.


BeoSing logo