Prilagođavajući dihtunzi

Tačka prednosti stolarije

Naši dihtunzi od termoplastič-nog prilagođavajućeg elasto-mera serije „E", posebno proučavani za primenu kod stolarije oddrvetaofarbanebojomna bazi vode, predstavljaju korak napred u okvirima game proizvoda AC i u stanju su da zadrže izuzetnu otpornost na savijanje i grebanje, izvanrednu elastičnost u uslovima hladnog i toplog, stabilnost u odnosu na UV zračenja i starenje (dotrajalost). Poseduju takođe zavidan estetski izgled. Dobar otpor na pritisak gnje-čenja, oblik i tolerantnost su tri ključna faktora za uspešno projektovanje najkvalitetnijih dihtunga. Pojačana sposobnost gnječenja, ustvari, daje veću sigurnost stalnoj vezi između strane i okvira. Odgovarajući oblik omogućava eliminaciju slabih tačaka sistema (kao što su recimo uglovi). Poznavanje granice tolerancije dihtunga prilikom postavljanja - uklapanja stolarije odlučujuće utiče na krajnji ishod i funkcionalnost celine. Upravo iz svih tih razloga je nastala serija „E" u kojoj je upotreba termoplastičnog prilagođavajućeg elastomera sa zatvorenim ćelijama dozvolila da se dobije veća površina prostora u kojem se dodiruju drvo i dihtung, kao i što je otvorila mogućnost daše dihtung pojačano gnječi, na taj način udružujući vrline profila vulka-niziranog EPDM (karakterističnog po povećanim površinama kontakta između materijala), sa prisustvom AC termoplasti-ke (karakteristične po otpornosti na gnječenje).

Polučvrsta leđa dihtunga serije „E" omogućavaju olakšano ubacivanje materijala u ležište kao i obradu uglova okvira. Pričvršćavajuća krilca sa mekom tačkom garantuju prijanjanje i istovremeno omogućavaju jednostavno eventualno odstranjivanje dihtunga od reza koji bi trebalo da ispuni. Centralna pričvršćavajuća meka krilca otvaraju mogućnost da se dihtung savršeno prilagodi svakom obliku uz pokrivanje eventualnih nesavršenosti u obradi ivica.

Konačno, deo sastavne strukture baziran na zatvorenim ćelijama ne upija vlagu i bivajući presvučen jednim tankim termoplastičnim slojem, ima bolju otpornost na grebanje, zadržavajući tipična „baršunasta" svojstva dihtunga AC.


BeoSing logo