ROLETNE

Roletne od PVC materijala
SELLA™ i ROLLE™

Roletne SELLA™ i ROLLE™ Roverplastik, patentno zaštićene, sa petogodišnjom garancijom postojanosti boje, su obeležene CE standardima u odnosu na normu EN 13659 posedujući najbolju (maksimalnu) potezno-manipulativnu otpornost. Zahvaljujući razvoju nove tehnologije i saradnji sa najboljim dobavljačima sirovina koji postoje na tržištu, Roverplastik je patentirao dva inovativna tipa roletni u PVC materijalu: veoma su snažni i funkcionalni imajući kao svoju osnovnu karakteristiku izuzetno visoku postojanost boje u odnosu na dužinu proteka vremena. Model KIM™ može pored svega toga da sadrži i pojačanje od pocinkovanog čelika.

Laboratorijski testovi su pokazali da protekom vremena postojanost boje se znatno poboljšava prelazeći sa nivoa DE vrednosti 14 na manju vrednost 2 (Ostvaren rezultat na boji 21 tamno braon) posle 4.000 časova izloženosti UV (lzloženost standardizovana normom UNI EN ISO 489-3, 2002) zracima, pri tome zadržavajući uniformnost boje na čitavoj svojoj površini. Na taj način u potpunosti se gubi (nestaje) veoma ružan efekat potpunog ili delimičnog (kao i mestimičnog, poznate senke i/ili mrlje) gubitka postojanosti boje ovog tipa proizvoda - roletni!

Ovi navodi kombinuju prednosti PVC materijala i aluminijuma sa jednim iznenađujućim rezultatom koji ukazuje i na povoljnosti u ceni:

Komparativna tabela Aluminijum PVC i PVC SELLA™ i ROLLE™

Vrsta - Tip Aluminijum PVC SELLA™
i ROLLE™
postojanost boje + - +
otpornost na udar - + +
toplotna izolacija - + +
potezanje + - +
cena - + +
rezultat - + +++++

Stavka specifikacije

Spoljna roletna SELLA™ Roverplastik, visoko-otporna na UV zračenja, izrađena od ekstrudiranog profila dim. 14x50 mm, označena CE standardom EN 13659:2004, ekstrudirana duplostranično sa višeznačnom krivinom i podeljena u tri unutrašnje komore kako bi garantovala čvrstinu i čvrstoću, ojačanja u obliku H u pocinkovanom gvozdu koja se nalaze u osnovi u širini i u boji roletne, postranični blokatori koji sprečavaju uplitanje (proklizavanje) traka; roletna je opremljena namotavajućim remenom, čepovima za zaustavljanje i završni nit (ivičnik) pri dnu od PVC materijala.

Spoljna roletna ROLLE™ Roverplastik, od PVC profila dim. 9x37 mm, ekstrudirana duplostranično sa višeznačnom krivinom i podeljena u četiri unutrašnje komore, postranični blokatori koji sprečavaju uplitanje (proklizavanje) traka; roletna je opremljena namotavajućim remenom, čepovima za zaustavljanje i prorezom od pojačanog aluminijuma.


BeoSing logo